Technische DatenTechnical DataTechnische gegevensCaractéristiques techniquesTechnische Daten
Voedermenger
Technische gegevens:PM 1.5 STPM 4.0 STPM 1.4 SFPM 2.5 SFPM 4.0 A
stationair
stationair
zelfvoortstuwendzelfvoortstuwendgetrokken
Motor

E-Motor
9,5 kW

E-Motor 11 kWBenzinmotor
16 PS Vanguard
Benzinmotor
22 PS Honda
Traktor-Zapfwelle
Uitgangstoerentalca. 25 rotaties/minca. 25 rotaties/minca. 30 rotaties/minca. 30 rotaties/minca. 30 rotaties/min
Inhoud1,5 m³4 m³1,4 m³2,5 m³
Vulhoeveelheid450 – 550 kg1000-1600 kg400 - 450 kg900 - 1000 kg1000-1600 kg
Eigen gewicht720 kg1420 kg590 kg1066 kg1730 kg
Meters571326

7

Hoogte2,1 m2,43 m1,75 m1,85 m2,07 m
Breedte1,5 m2,06 m 1,17 m1,19 m2,21m
Lengte2,3 m2,89 m2,39 m3,20 m3,50 m